รองเท้านิรภัย,ถุงมือนิรภัย,แว่นตานิรภัย,หมวกนิรภัย,ปลั๊กอุดหู,ผ้าปิดจมูก,หน้ากากนิรภัย,หน้ากากกันฝุ่น,เชือกช่วยชีวิต
 

จำหน่ายตู้เก็บสารเคมี,ตู้เก็บสารไวไฟ,ตู้เก็บสารกัดกร่อน,
ตู้ เก็บ สาร เคมี วัตถุ ไวไฟ,Justrite

TCS - อุปกรณ์ป้องกันจัดเก็บสารเคมี

สำหรับของเหลวที่ระเบิดได้

สำหรับของเหลวที่กัดกร่อนได้

       

ถังสำหรับเก็บของเสีย

ถังทิ้งขยะ

ที่ิทิ้งก้นบุรี่